راز گل و صدای جاویدان استاد علیرضا افتخاری
 خانه ی دوست کجاست علیرضا افتخاری
خانه ی دوست کجاست اثر فاخریست

|+| نوشته شده توسط سروش در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲  |
 جام مصفا
آلبوم جام مصفا منتشر شد

|+| نوشته شده توسط سروش در شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱  |
 
 
بالا